Розробка комунікаційної стратегії для Державної служби з питань праці

Період: 2022

Завдання: Розробити комунікаційну стратегію та план її втілення на 3 роки для Служби Держпраці. Рішення: Проведено ситуаційний аналіз комунікаційної діяльності Держпраці. Проаналізовано поточну комунікаційну діяльність Держпраці та її сприйняття ключовими стейкхолдерами. Сформульовано місію та позиціонування організації. Розроблено ключові повідомлення під кожну аудиторію. Розроблено структуру зовнішньої та внутрішньої комунікації. Розроблено та протестовано у фокус-групах нову візуальну […]

Докладніше
2023 © Change Communications. All rights reserved.
NY 2024