Період: 2022 Категорія проекту: Комунікаційні стратегії

Розробка комунікаційної стратегії для Державної служби з питань праці

Завдання:

 • Розробити комунікаційну стратегію та план її втілення на 3 роки для Служби Держпраці.

Рішення:

 • Проведено ситуаційний аналіз комунікаційної діяльності Держпраці.
 • Проаналізовано поточну комунікаційну діяльність Держпраці та її сприйняття ключовими стейкхолдерами.
 • Сформульовано місію та позиціонування організації.
 • Розроблено ключові повідомлення під кожну аудиторію.
 • Розроблено структуру зовнішньої та внутрішньої комунікації.
 • Розроблено та протестовано у фокус-групах нову візуальну айдентику Держпраці: лого, шрифт, слоган.
 • Розроблено рекомендації щодо створення інформаційних матеріалів Держпраці.
 • Розроблено рекомендації щодо візуального оновлення порталу Держпраці.
 • Розроблено план втілення комунікаційної стратегії на 3 роки.

Результати:

 • Керівництвом Держпраці прийняті запропоновані оновлені позиціонування, місія, новий логотип та слоган, а також повний набір елементів візуальної айдентики Служби.
 • Керівництвом Держпраці прийняті запропонована комунікаційна стратегія та план її втілення.
 • Співробітниками Служби втілено рекомендації щодо візуального оновлення порталу Держпраці.
 • Створено та запущено іміджеву кампанію «Україна працює» щодо роботи під час воєнного стану як один з елементів комунікаційної стратегії.

Партнери та бенефіціари:

Проєкт втілено силами експертів Change Communications. Проєкт фінансовано ЄС та виконано Міжнародною Організацією Праці.

2023 © Change Communications. All rights reserved.
NY 2024