Комунікаційна кампанія щодо незадекларованої праці в Україні

Період: 2020-2021

Завдання: Сприяти підвищенню обізнаності щодо проблеми незадекларованої праці. Формувати базовий рівень розуміння проблеми потенційними цільовими групами. Поглибити знання цільових аудиторій щодо переваг задекларованої праці. Фаза 1. Розробка та втілення кампанії щодо незадекларованої праці в Україні у 2020 році Рішення: Проведено ситуаційний аналіз, а також виконані необхідні якісні та кількісні соціологічні дослідження для замірів рівня обізнаності […]

Докладніше
2023 © Change Communications. All rights reserved.
NY 2024